Kontakt

Rozwój regionu

Na Warmii i Mazurach nie tracimy z oczu horyzontu

Marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otrzymał wyróżnienie w Plebiscycie na Najpopularniejszego Samorządowca 2022

W Olsztynie zakończyła się szósta edycja Kongresu Przyszłości. Wydarzenie wspierał samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Kongres Przyszłości to największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem.

Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.

- Co roku z radością przyjmujemy zaproszenia do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu, bo wpisuje się ono w strategię działania samorządu województwa, nakreśloną już wiele lat temu i na bieżąco twórczo rozwijaną - mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otrzymał wyróżnienie w Plebiscycie na Najpopularniejszego Samorządowca 2022. - Pracujemy nad nią w doborowym gronie autorytetów, specjalistów, teoretyków i praktyków. Współpracujemy z zespołem fachowców, który czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania oraz realizacją wytyczonych celów. Wspólnie śledzimy europejskie i światowe trendy, dostrajamy je do naszych warunków i potrzeb, nie tracimy z oczu horyzontu, wciąż myślimy o rozwoju długookresowym i poszukujemy nowych kierunków działań, m.in. przekuwając unikatowe walory przyrodnicze w największe gospodarcze atuty.

Uczestnicy tegorocznego spotkania rozmawiali o podstawowych gwarancjach bytu społeczeństw, o bezpieczeństwie narodowym czy o wyzwaniach gospodarczych. Nie zabrakło również tematów związanych z szeroko pojętym zdrowiem (szpitalach i medycynie przyszłości), rynkiem pracy czy synergią nauki i biznesu. Zaprezentowano ponadto kwestie związane z funduszami europejskimi dla rolnictwa, środowiska, samorządów i przedsiębiorców.

Z kolei Jolanta Piotrowska (członek zarządu województwa) wzięła udział w panelu  „Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego szansą rozwoju regionu". Przedstawicieli samorządu nie zabrakło też podczas rozmów o problemach i wyzwaniach w gospodarce odpadami.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK