Kontakt

Rozwój regionu

Platforma wymiany doświadczeń i wiedzy

Logotyp - Kongres Przyszłości

VI edycja Kongresu Przyszłości odbędzie się 24 listopada 2022 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Kongres Przyszłości to największy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach.

To jednocześnie największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem.

Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.

Kongres Przyszłości po raz pierwszy odbył się w 2017 roku. Formuła Kongresu, jaki i zaangażowanie uznanych prelegentów z Polski i z zagranicy, każdorazowo przekładało się na frekwencję na poziomie 1000-2000 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i województw ościennych. Zasięg internetowy poszczególnych edycji wynosił od 1 do 1,9 mln odbiorców.

W Kongresie Przyszłości wzięli udział m.in.: Gunter Verheugen, Elmar Brok, Marek Prawda, dr hab. Piotr Gawliczek, Margulan Baimukhan, Robert C. Bush Jr., Szymon Hołownia, Dorota Wellam, Piotr Gąsowski, Ivona Pavlovic, Krzysztof Hołowczyc, Eva Minge, Łukasz Jakóbiak, Jakub B. Bączek, Beata Kapcewicz, Andrzej Cichocki, Artur Kurasiński, Radosław Kotarski, Aleksandra Przegalińska, Jarosław Kuźniar, prof. Jerzy Bralczyk.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK