Kontakt

Rozwój regionu

Rozmowy o rozwoju i regionalnej rewitalizacji

Stary ratusz w Olsztynie

Regionalne Forum Rewitalizacji i Rozwoju Miast potrwa od 29 do 30 listopada 2022 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych, pracowników instytucji kultury czy pracowników zajmujących się polityką społeczną.

Mogą w nim wziąć również udział wszyscy chętni, którym bliski jest temat rozwoju regionalnego i rewitalizacji.

W pierwszym dniu zaplanowano warsztaty tematyczne koncentrujące się na zagadnieniach z zakresu rozwoju lokalnego, integrowaniu przedsięwzięć w rewitalizacji, partycypacji podmiotów publicznych i prywatnych w tym procesie oraz kreowaniu projektu rewitalizacyjnego. Zaprezentowane zostaną ponadto dobre praktyki z realizacji działań społecznych w rewitalizacji.  

Następnego dnia odbędzie się spacer studyjny po zrewitalizowanych obszarach Olsztyna. Nie zabraknie też wystąpień na temat m.in. Krajowej Polityki Miejskiej oraz potencjałów rozwoju małych i średnich miast.

Forum będzie okazją do podsumowania projektu realizowanego wspólnie przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego gminy z naszego regionu korzystają z dwuletniego cyklu edukacyjnego obejmującego szkolenia, warsztaty oraz doradztwo.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2022 roku (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Więcej informacji na stronie internetowej: https://formularze.gmsynergy.com.pl  

Osoby do kontaktu: Aleksandra Rozłucka (tel. 89 521 96 47) oraz Joanna Przegrocka (tel. 89 521 93 83).

Wydarzenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FORUM


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK