Kontakt

Rozwój regionu

Unijne wsparcie bezpieczeństwa i rewitalizacji

Pieniądze trafią też do Morąga

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze w środę, 28 czerwca, kolejne umowy na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014-2020.

Ponad 17,5 mln zł trafi do gmin: Olsztyn, Morąg i Giżycko, Związku Stowarzyszeń „Krainy Drwęcy i Pasłęki” oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej na działania związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów (Oś Kultura i dziedzictwo).

Kolejne 13 mln zł wesprze działania w dziedzinie rewitalizacji. Tu obok gmin Olsztyn i Morąg umowy podpiszą przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

Aż 29,6 mln zł trafi do Olsztyna na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem (Bezpieczny MOF).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK