Kontakt

Rozwój regionu

Wrześniowa sesja sejmiku województwa

Sesja sejmiku województwa

XLII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 27 września 2022 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
4. informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku jednostek, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim -  referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,  
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2022 roku” - referujący: M. Sycz, wicemarszałek województwa,  
6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok - referujący: p. G. M. Brzezin, marszałek województwa,  
8. skargi, wnioski, petycje - referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,  
9. sprawy organizacyjne sejmiku,  
10. przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji sejmiku z 30 września 2022 roku,  
11. sprawy różne,  
12. oświadczenia radnych,
13. zamknięcie sesji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK