Kontakt

Rozwój regionu

Zarząd województwa z absolutorium

Sesja sejmiku

Na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbyła się 21 czerwca, radni głosowali nad wykonaniem budżetu za rok 2016 i udzieleniem absolutorium zarządowi województwa. 

Taką akceptację wyraziło 21 radnych, pięciu było przeciw. Na środowym posiedzeniu doszło też do zmiany na stanowisku przewodniczącego sejmiku.

Dotychczas pełniący tę funkcję Piotr Żuchowski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur, tym samym musiał złożyć rezygnację z funkcji i mandatu radnego. Wybory na nowego przewodniczącego wygrał Jan Bobek, radny wojewódzki z wieloletnim doświadczeniem.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK