Kontakt

Rozwój regionu

Powstaje nowoczesny instytut badawczo-rozwojowy

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Polskiej Akademii Nauk

W Olsztynie odbyły się uroczystości związane z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dzięki tej inicjatywie zostanie stworzona ponadregionalna specjalistyczna baza naukowo-badawcza i badawczo-wdrożeniowa oraz centrum specjalizujące się w branży rolno-spożywczej.

Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia jest największą inwestycją w nowoczesną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych w naszym województwie w ostatnich latach.

- Fundusze unijne są fundamentem kreowania i rozwoju innowacyjnej gospodarki - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Dzięki wsparciu UE wzmacniamy działalność badawczo-rozwojową w regionie, jak i całym kraju. Dzisiaj rozpoczynana inwestycja doprowadzi do pożądanej przez instytut integracji lokalowej, co pozwoli na zwiększenie dynamiki badań i rozszerzenia działalności. To duży krok dla rozwoju nauki na Warmii i Mazurach.

Wykorzystanie infrastruktury umożliwi m.in. realizację działań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, do których można zaliczyć „żywność wysokiej jakości" i „ekonomię wody".

Pomysł na budowę nowej siedziby sięga 2011 roku. W sierpniu 2013 roku Instytut podpisał z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym list intencyjny o współpracy w kierunku ulokowania w jego sąsiedztwie placówki naukowej. W maju 2015 roku Instytut stał się posiadaczem 2,2 hektarowej działki.

Budynek mieścić się będzie przy ul. Trylińskiego (w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie) i według pierwotnego planu powinien zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2023 roku.

Powstaną nowoczesne, zintegrowane laboratoria, umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna) i paszowy, a także usługi lekarsko-weterynaryjne, co będzie bezpośrednim wkładem nauki w gospodarkę regionu i kraju.

Projekt obejmie wybudowanie i wyposażenie budynku:
- część niegospodarcza - budynek główny laboratoryjno-administracyjny zabezpieczający potrzeby Instytutu (część administracyjną z pomieszczeniami do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych, zakłady badawcze i pracownie zintegrowane)
- część gospodarcza - laboratoria usługowe w tym zwierzętarnia (laboratoria specjalistyczne, Centrum Medycyny i Weterynarii Doświadczalnej -Zwierzętarnia)

Inwestycja pozwoli na pełne włączenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w proces kreowania innowacyjnej gospodarki oraz na maksymalne zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej. Instytut i Park, poprzez wspólne włączenie swojego potencjału naukowo-badawczego w tworzenie innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy, staną się silną instytucją otoczenia sfery badawczo-rozwojowej.

Łączna wartość projektu wynosi 95 mln zł, z czego blisko 80 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środowiska na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt  oraz  upowszechnianie  uzyskanych wyników.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK