Kontakt

Rozwój regionu

Wróciły stacjonarne obrady sejmiku

Sesja sejmiku - 31 maja 2022 roku

Majowa sesja sejmiku województwa była pierwszą w tym roku, która odbyła się stacjonarnie.  Po raz pierwszy od dwóch lat radni spotkali się i podejmowali uchwały w urzędzie.

Pandemia wprowadziła szereg zmian, także w samorządzie. Jedną z nich była organizacja zdalnych posiedzeń sejmiku województwa oraz komisji sejmikowych.

Cieszę się, że sejmik wrócił do stacjonarnego trybu pracy. Choć w ciągu ostatnich dwóch lat sprawczość i dynamika działań samorządu województwa nie straciły swego charakteru, to w tej działalności ważna jest bezpośrednia interakcja - podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. - A tematów do omówienia i wdrożenia jest wiele, jak choćby nowy unijny budżet i maksymalne usprawnienie przepływu strumienia funduszy europejskich.

Pierwsza zdalna sesja sejmiku odbyła się 26 maja 2020 roku, natomiast przez dwa kolejne lata radni spotykali się i obradowali w trybie online.

- Ze względów pandemicznych podjęliśmy decyzję o zdalnych posiedzeniach - mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa. - Mieliśmy wtedy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Teraz, gdy pandemia osłabła, wróciliśmy do stacjonarnego trybu obrad. Forma zdalna została przetestowana i dobrze się sprawdziła, jeśli zajdzie taka potrzeba nie wykluczmy powrotu do takiego trybu.

Ukraiński akcent

Przewodnicząca sejmiku podkreśliła solidarność z Ukrainą i przywitała wszystkich gości, wśród których nie zabrakło delegacji z Ukrainy. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego odznaczona została profesor Jarina Turczyn, dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych UN Politechnika Lwowska.

„Ważnym osiągnięciem Odznaczonej jest koordynowanie programu podwójnych dyplomów z Instytutem Nauk Politycznych UWM. Dotychczas studenci z Politechniki Lwowskiej studiowali na kierunku Politologia zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich, odbywając praktyki w naszym samorządzie. Doceniając zasługi dla polsko-ukraińskiej współpracy, zarząd województwa przyznał pani profesor Jarinie Turczyn. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - wprowadziła do laudacji Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

Szczególnym osiągnięciem prof. Turczyn są cieszące się coraz większym zainteresowaniem w Ukrainie i w Polsce, a także cenione przez oficjalne przedstawicielstwa dyplomatyczne Polsko-Ukraińskie Fora Naukowe - organizowane wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych UWM. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz najwyższych obu państw, w tym posłowie, dyplomaci, samorządowcy, przedstawiciele mniejszości narodowych, pracownicy naukowi z licznych uniwersytetów, doktoranci
i studenci.

- Dzisiaj mam wielki zaszczyt otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie. To wyjątkowy moment w moim życiu - mówiła prof. Turczyn. - Urodziłam się i wychowałam w rodzinie polsko-ukraińskiej, gdzie nauczono nas szanować tradycje obydwu narodów. Jestem szczęśliwa, że moja skromna praca połączyła działania w Polsce i w Ukrainie. Chcielibyśmy, by w najbliższym czasie została nawiązana współpraca między obwodem lwowskim a województwem warmińsko-mazurskim. Warmia, Mazury i Powiśle to bowiem cudowny region oraz kraina wyjątkowych ludzi.

W autopoprawce do budżetu zatwierdzono także kolejną pomoc dla narodu ukraińskiego w wysokości 200 tys. zł.

Wsparcie dla turystyki i obszarów wiejskich
Radni zajęli się także m.in. udzieleniem pomocy finansowej gminom w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 roku. Na sesji przyjęto także uchwałę w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku. Celem inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz budowanie silnego kapitału społecznego.

Radni debatowali również o współpracy samorządu województwa ze Spółką Polregio S.A. w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie naszego województwa.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 28 czerwca 2022 roku w trybie stacjonarnym.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK