Kontakt

Rozwój regionu

Nowa funkcja dworca w Lidzbarku Warmińskim

Otwarcie dworca w Lidzbarku Warmińskim po modernizacji

Zakończyła się gruntowna rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim. W uroczystościach związanych z otwarciem budynku uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dawny dworzec kolejowy jest obecnie miejscem aktywizacji mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego oraz siedzibą lokalnego muzeum.

W ramach projektu wykonano roboty rozbiórkowe, prace konserwatorskie, stolarkę otworową, konserwację stolarki drzwiowej, wymianę posadzek w poczekalni, konserwację balustrad schodowych, schodów oraz spoczników.

Wykonano również nowe pokrycie dachowe, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, nowe instalacje (elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem oświetlenia LED, niskoprądowej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ogrzewania gazowego), izolację wewnętrznej i zewnętrznej budynku.

Obiekt jest dostępny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych (włączając sanitariaty). Odnowiona jest poczekalnia dla podróżnych i turystów.

W budynku znajdować się będzie Punkt Informacji Turystycznej. Dworzec zyska także funkcje publiczne – będzie znajdowała się tutaj siedziba stowarzyszenia Perła Warmii i powstała sala wystawiennicza. Zamieszczone tam będą eksponaty związane z historią Lidzbarka Warmińskiego.

Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” wynosiła 4,2 mln zł, z czego 2,8 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022. Z kolei 315 tys. zł to fundusze z budżetu państwa.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK