Kontakt

Rozwój regionu

Port w Elblągu otwiera się na Bałtyk

Port w Elblągu

Przedstawiciele samorządów oraz zarządzający portów morskich w Elblągu i Vordingborgu podpisali w Ambasadzie RP w Kopenhadze list intencyjny o współpracy na rzecz budowy i rozwoju połączeń morskich między Polską i Danią.

Zgodnie z porozumieniem Elbląg i Vordingborg będą wspólnie ponosić wysiłki na rzecz zwiększenia konkurencyjności portów, wzmocnienia ich pozycji w regionie Morza Bałtyckiego, pozyskania nowych ładunków, wymiany rozwiązań technologicznych oraz uruchomienia regularnych połączeń żeglugowych,  w rezultacie oddziałując pozytywnie na  lokalną i regionalną gospodarkę w Polsce
i Danii.  

Współpraca elbląskiego portu z portem w Vordingboru stała się możliwa dzięki uczestnictwu w transgranicznym projekcie pt. INCONE60 realizowanym ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Port Elbląg pełnił w projekcie rolę  partnera stowarzyszonego.  

Celem tego projektu była poprawa konkurencyjności i dostępności regionów przybrzeżnych Południowego Bałtyku dzięki poprawie wydajności transportu w ciągu drogi morskiej E60 poprzez wzmocnienie roli  małych i średnich portów morskich na rynku międzynarodowym oraz włączenie ich do  zintegrowanego systemu transportowego. Projekt zrealizowano w  polsko-litewsko-duńsko-belgijskim konsorcjum.

Szczegółowe informacje o projekcie INCONE 60 oraz ciekawe opracowania  przygotowane  w ramach projektu dostępne są na stronie: https://www.incone60.eu/

Jesienią 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy gospodarczej, która szczegółowo ureguluje założenia współpracy portów w  Elblągu i Vordingborgu oraz jej oczekiwane rezultaty.  Ponadto partnerzy z Elbląga i Vordinborgu realizują aktualnie kolejne przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Interreg Południowy Bałtyk, mające na celu transfer innowacji w portach i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie digitalizacji portowej działalności.

Współpraca portów ma strategiczne znaczenie dla Elbląga, biorąc pod uwagę jego rosnące znaczenie związane z budową kanału żeglugowego przez  Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta umożliwi połączenie elbląskiego portu bezpośrednio z Morzem Bałtyckim i zwiększy możliwości rozwojowe w tym na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK