Kontakt

Rozwój regionu

Analiza koniunktury gospodarczej za I kwartał 2022 roku

Ilustracja do tekstu

Stan gospodarki i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju regionu. Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami w tym zakresie, w naszym województwie po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały (prof. UWM w Olsztynie) przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

W I kwartale 2022 roku nastąpiła nieznaczna poprawa koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem ostatniego kwartału ubiegłego roku. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury wyniosła 130,6 pkt., co oznacza wzrost o 2,7 pkt. w porównaniu do wyniku z ostatniego kwartału ubiegłego roku.

Względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 7,2 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 77,2 pkt. Jest to najniższy wynik od 17 miesięcy z rzędu (od listopada 2020), tzn. kiedy gospodarka była pogrążona w paraliżu wynikającym z pandemii koronawirusa. Wartość prognozy jest również niższa o 87,6 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy, tj. z końca I kwartału 2021 roku.

Ze szczegółowymi wynikami analizy można zapoznać się pod adresem: https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK