Kontakt

Rozwój regionu

Instytucje publiczne i rozwiązania w IT

Fot. stockvault.net

Konferencja „Nowe technologie i usługi IT dla sektora publicznego – dobre przykłady, nowoczesne rozwiązania” odbędzie się 20 czerwca 2017 roku w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Wydarzenie skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przedstawicieli spółek komunalnych.

Na konferencji zostaną przedstawione propozycje rozwiązań IT, z których mogą korzystać instytucje publiczne. Partnerem przedsięwzięcia jest m.in. Microsoft. W programie prezentacje najlepszych praktyk oraz nowoczesnych rozwiązań dla samorządów i jednostek publicznych.

Konferencja organizowana jest w związku z ogłoszeniem przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, naboru w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,

Organizatorami wydarzenia są Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz firmami sektora IT.

REJESTRACJA 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK