Kontakt

Rozwój regionu

Biznes nad jeziorami – nowe cele

Ilustracja do tekstu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – taki cel stawiają sobie samorządy z tej części Mazur i dostaną na jego realizację ponad 11 mln zł od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Środki pochdzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Nasz region wyróżnia się od zawsze, choć w powszechnej świadomości głównie dzięki walorom przyrodniczym i atrakcjom turystycznym – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Z tego jesteśmy znani, a Mazury to rozpoznawalna marka. Jednak mamy świadomość, że to za mało, dlatego stawiamy na postęp gospodarczy pozostający w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Skala już zainwestowanych i nadal przeznaczanych na rozwój środków pozwala nam stale i efektywnie poprawiać wizerunek Warmii i Mazur. Wspieramy także działania społeczne – edukacyjne, prozdrowotne, gospodarcze, rozwijamy kontakty międzynarodowe i zapraszamy do nas inwestorów.

W skład stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które będzie realizować ten projekt,są: miasto Giżycko, gmina Giżycko, gmina Miłki, gmina Ruciane-Nida, gmina Orzysz, gmina Mikołajki, gmina Ryn, gmina Pisz, gmina Węgorzewo, miasto Mrągowa i gmina Mrągowo.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ma polegać na zwiększeniu dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne, a także wzrost wartości inwestycji.

Z rezultatów przedsięwzięcia skorzystają mali i średni przedsiębiorcy z tej części Mazur, a odbiorcami działań promocyjnych będą: inwestorzy, kontrahenci z kraju i zagranicy, importerzy.

Najważniejsze działania w ramach projektu:
- opracowanie i uruchomienie Systemu Informacji Gospodarczej,
- uruchomienie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera,
- organizacja cyklu spotkań i konferencji pod hasłem „Business in Mazury”,
- organizacja przyjazdowych misji gospodarczych,
- opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej,
- ogólnopolska kampania reklamowa, promująca krainę jako atrakcyjne miejsce do inwestowania i prowadzenia biznesu,
- działania PR w Polsce i za granicą prezentujące potencjał gospodarczy obszaru i jego atrakcyjność inwestycyjną,
- kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, prezentujące krainę jako atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i prowadzenia biznesu,
- opracowanie filmu prezentującego potencjał inteligentnej specjalizacji – ekonomii wody dla turystyki biznesowej oraz folderu promocyjnego z ofertą turystyki biznesowej,
- publikacja i dystrybucja wydawnictw promocyjnych,
- badania trackingowe mierzące efektywność podejmowanych działań w zakresie promocji gospodarczej,
- cykl szkoleń podnoszących kompetencję osób zaangażowanych we wdrażanie projektu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK