Kontakt

Rozwój regionu

Warmia i Mazury gościem rosyjskiego Forum Regionów Partnerskich

Forum Regionów

W dniach 6-8 czerwca 2017 roku odbyła się siódma edycja Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego. To międzynarodowe wydarzenie zgromadziło liczne delegacje regionów partnerskich obwodu m.in. Litwy, Polski, Szwecji, Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii, Łotwy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na czele delegacji województwa stanęła Pani Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie otworzył p.o. gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego Anton Alichanow. W ramach Forum zorganizowano cztery okrągłe stoły, które dotyczyły praktycznych aspektów współpracy regionalnej, digitalizacji biznesu, regionalnych aspektów realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz udziału społeczeństwa w rozwoju obszarów miejskich.

Przy okazji Forum odbyło się także uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków, która była wspólnym projektem Obwodu Kaliningradzkiego ze Szwecją, Danią i Finlandią. Pani Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa, podczas sesji plenarnej omówiła znaczenie turystyki dla rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego.

Województwo warmińsko-mazurskie aktywnie współpracuje z obwodem kaliningradzkim od 2001 roku. Wśród głównych obszarów współpracy znajduje się: turystyka, kultura, nauka, polityka społeczna i zdrowotna.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK