Kontakt

Rozwój regionu

Wsparcie dotacyjne i fundusze pożyczkowe

Ilustracja do tekstu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zapraszana na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie dotacyjne oraz fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku.

Wydarzenie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona działaniom w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A. W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2017 roku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 i zakończy o godz. 13.15.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK