Kontakt

Rozwój regionu

Plan Działań Dla Miast - przedłużony nabór

Ilustracja do tekstu

Do 22 listopada 2021 roku samorządy mogą zgłosić swój projekt realizujący co najmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju, określonych przez Agendę 2030 - czyli strategię rozwoju świata, do programu „Plan Działań dla Miast”.

Udział w programie jest bezpłatny i może wziąć w nim udział co najmniej 100 polskich miast niezależnie od ich wielkości.

Obok indywidualnego wsparcia doradczego dla każdego z miast biorących udział w programie, zostaną wypracowane ogólne wskazówki dla społeczności lokalnych oraz mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, w tym wpływu na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Dla każdego miasta przewidziane jest 50-godzinne wsparcie doradcze, w tym 20 godzin na etapie opracowania działań realizacyjnych i 30 godzin na etapie przygotowania realizacji projektu/działania. Nad wsparciem doradczym dla poszczególnych miast będzie czuwał opiekun merytoryczny reprezentujący konkretny cel zrównoważonego rozwoju, koordynujący proces doradczy we wszystkich miastach zakwalifikowanych do danego celu.

W każdym mieście zgodnie ze wskazaniem władz lokalnych zostanie wyznaczony także lokalny ekspert czuwający nad dopasowaniem doradztwa do lokalnych warunków i charakteru zgłoszonego projektu.

Dodatkowymi korzyściami dla miast biorących udział w programie jest wsparcie miast sygnatariuszy w zdobywaniu danych służących do wyznaczenia wskaźników zrównoważonego rozwoju, działania promocyjne i komunikacyjne, wsparcie edukacyjne dla mieszkańców poprzez ogólnodostępne narzędzia oraz certyfikaty WUF11 dla wszystkich miast, które zrealizują założenia PDM.

Z udziałem polskich miast powstanie dokument pn. „Plan Działań dla Miast” będący drogowskazem dla innych miast na świecie, pomocnym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a także narzędziownik, będący instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie wskazanego projektu, lub koncepcji, lub inicjatywy przedsięwzięcia skupiającego się wokół celów zrównoważonego rozwoju (od 1 do 3). Koncepcje projektów powinny być możliwe do wdrożenia i realizacji w krótkim terminie (do końca 2022 r.), ale jednocześnie wskazywać kierunek dalszego doskonalenia miasta we wdrażaniu wybranego SDG.

Działania projektowe mogą obejmować przedsięwzięcia, programy, projekty, inicjatywy podejmowane na rzecz każdego z celów, w tym np.: redukcji ubóstwa w jego wszystkich postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, pracy, kariery zawodowej, poprawy dostępu do żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz równości szans, wspieranie praw człowieka, pokoju i stabilności, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych czy dostępu do zrównoważonych źródeł energii. Katalog zgłaszanych projektów jest otwarty, a wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują zakresu projektów, z jakimi mogą zgłaszać się miasta chcące wziąć udział w programie.

Wszelkie informacje o Programie: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm

Etapy programu:
1.    Wyłonienie miast uczestniczących w programie w otwartym naborze.
2.    Indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym
z miast uczestniczących w programie.
3.    Opracowanie wspólnego dokumentu pn. „Plan Działań dla Miast” obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast uczestniczących w programie.
4.    Przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów/działań z PDM w poszczególnych miastach.
5.    Opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców dotyczącym tego jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Organizatorem programu jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Osoba do kontaktu:
Barbara Samorek
tel.: 571 068 038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK