Kontakt

Rozwój regionu

Czeka nas wielka rewitalizacja

Ilustracja do tekstu

Współczesne uwarunkowania rewitalizacji – to temat konferencji, która odbędzie się w czwartek 8 czerwca w Miejscu Kreatywnej Aktywności Eranova w Olsztynie. Początek o godz. 10.

Jej głównym celem jest przedstawienie beneficjentom i potencjalnym odbiorcom środków unijnych aktualnego podejścia do rewitalizacji oraz dyskusja na ten temat. W Regionalnym Programie Operacyjnym samorząd województwa na ten cel zarezerwował blisko 65 mln euro.

- Dotychczas rewitalizacja rozumiana była jako renowacja lub remont budynków, bądź odnowienie parków, skwerów lub placów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otworzy konferencję. - Obecnie jednak ma ona szersze znaczenie – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.Tym samym rewitalizacja ma przyczynić się do zmiany jakości życia mieszkańców w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Poruszone zostaną kwestie teoretyczne oraz praktyczne, zostaną też przedstawione przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów rewitalizacyjnych. Jednocześnie konferencja umożliwi poszerzenie wiedzy i wymianę informacji na temat aktualnych wymogów w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Swoje prezentacje przedstawią naukowcy, eksperci, znawcy i praktycy w dziedzinie rewitalizacji.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich JST województwa warmińsko-mazurskiego oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w rewitalizację w regionie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK