Kontakt

Rozwój regionu

Wygraj kolejową podróż po Starym Kontynencie

Europejski Rok Kolei - logotyp

Podróż po Europie można wygrać w ramach programu Europejskiego Roku Kolei 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2021 roku.

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie.

To podróż głównie koleją z wyjątkiem niektórych fragmentów tras, które mieszkańcy wysp lub odległych regionów UE mogą pokonać innymi środkami transportu. Jest to doskonała okazja, by podziwiać piękne krajobrazy i różnorodność miast i miasteczek Europy. Jest to również doskonała  okazja do zawarcia znajomości z mieszkańcami całego Starego Kontynentu.

Do udziału kwalifikują się osoby, które:
- urodziły się między 1 lipca 2001 roku (włącznie) a 31 grudnia 2003 roku (włącznie),
- w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będą obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- podadzą w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu.
Zwycięzcy konkursu mogą podróżować przez co najmniej jeden dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia w dwóch rundach odbywających się co roku. Zgłoszenia do drugiej rundy przyjmowane są do 26 października 2021 roku.  

Od czerwca 2018 roku bilety otrzymało prawie 70 tys. młodych ludzi.

W ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu, dążącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej w najbliższych trzech dekadach, zaplanowano wiele działań promujących transport kolejowy w krajach UE.

2021 rok ma zasadnicze znaczenie dla unijnej polityki kolejowej. To pierwszy pełny rok wdrażania przepisów zawartych w czwartym pakiecie kolejowym, dążącym do stworzenia w pełni zintegrowanego europejskiego obszaru kolejowego, usunięcia istniejących przeszkód instytucjonalnych, prawnych i technicznych oraz wspierania wzrostu gospodarczego.

Kraje europejskie planują szereg wydarzeń promujących kolej - potężnego sprawcę przemiany społecznej, gospodarczej, przemysłowej i ekologicznej. Ważnym elementem jest stymulowanie świadomości zbiorowej w rozwoju zrównoważonej turystyki w Europie.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK