Kontakt

Rozwój regionu

MOF Ełk – oglądaj konsultacje społeczne

Ilustracja do tekstu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Dzisiaj (13 października 2021 roku) o godz. 9 rozpocznie się czwarte spotkanie konsultacyjne.

W strategii rozwoju województwa wyróżniono „Obszary strategicznej interwencji”, które odzwierciedlają wyzwania i potencjał rozwojowy poszczególnych obszarów.

Niektóre z nich zawiązały partnerstwa na rzecz rozwoju swoich OSI. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną omówione założenia projektu programu FEWiM, a liderzy danego partnerstwa przedstawią zakładane plany rozwojowe swojego obszaru.

Podczas dzisiejszego spotkania poruszane będą tematy związane z OSI MOF Ełku. OSI MOF Ełku jest najmniejszym ludnościowo obszarem strategicznej interwencji, jednocześnie charakteryzuje go najwyższy w skali regionu wzrost liczby ludności w latach 2011-2017.

MOF Ełku charakteryzuje się również wysoką i pozytywną zmianą liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także tylko niewielkim ubytkiem liczby spółek z udziałem zagranicznym (pozostałe OSI utraciły więcej firm z udziałem zagranicznym w przeliczeniu na podmioty zarejestrowane w REGON).

Dzisiejsze spotkanie online można oglądać na żywo na kanale Youtube (od godz. 9) - https://www.youtube.com/watch?v=AUJsBhNty1g

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 potrwają do 8 listopada 2021 roku – WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK