Kontakt

Rozwój regionu

Apel młodzieży w sprawie klimatu

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny

O wprowadzenie m.in. edukacji ekologicznej od przedszkola, odejście od gospodarki opartej na węglu, od używania plastiku i o oczyszczanie jezior apeluje młodzież zrzeszona w Młodzieżowym Sejmiku Klimatycznym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W wydarzeniu on-line udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele samorządu województwa oraz wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym apelem. Organizatorami Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego były: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych UWM. Inicjatorką wydarzenia była dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM.

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny był inicjatywą apolityczną, skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych (oraz ich opiekunów) z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele szkół mieli możliwość wygłoszenia referatu lub przedstawienia swojej prezentacji.

Wydarzenie otworzyła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa, a prowadziła je dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM oraz radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Na pytanie, co można zrobić dla ochrony klimatu, odpowiadał dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, w swoim wystąpieniu „Czekać i narzekać czy działać - co można zrobić dla klimatu”. Z kolei z wystąpienia Bogdana Meiny, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, uczestnicy dowiedzieli się, jakie działania dla ochrony środowiska podejmuje samorząd województwa.

- Zmiana klimatu wywołuje zjawiska naturalne, które coraz częściej zagrażają ludzkiej egzystencji - mówiła podczas spotkania Bernadeta Hordejuk. - Dlatego konieczne jest podjęcie działań zarówno w skali samorządu jak  i państwa. Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny  to wydarzenie wpisujące się w te działania. Z wielkim uznaniem podchodzę do wszelkich inicjatyw młodzieżowych związanych z ochroną klimatu. Podziwiam młodzieńczą odwagę do głośnego wyrażania swoich myśli, organizowania protestów i ekspresji swojego sprzeciwu wobec degradacji środowiska naturalnego.  Wnioski jakie  podjęto podczas spotkania wskazują, że młodzież ma bardzo ciekawe pomysły na ochronę środowiska. Cieszę się, że mamy tak odpowiedzialną młodzież. W końcu to oni przejmą po nas kiedyś pałeczkę.

W drugiej części głos zabrała młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego z: Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Zespołu Szkół im. C.K. Mrongowiusza w Olsztynku, Zespołu Szkół w Biskupcu, Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Uczniowie przedstawili wiele działań i pomysłów na to, jak można chronić środowisko w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.  

Obrady zakończyły się sformułowaniem postulatów młodzieży. Przysłuchiwały się im prof. dr hab. Jarina Turczyn – dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska oraz prof. dr hab. Oksana Juriniec z tegoż uniwersytetu, które przebywają na stażu naukowym w INP UWM.
 
Treść apelu młodzieży:
„My, młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 8 października 2021 r. świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy o:
- prowadzenie edukacji ekologicznej od przedszkola;
- odejście od gospodarki opartej na węglu;
- dywersyfikację źródeł energii;
- restrukturyzację przemysłu;
- odejście od używania plastiku;
- zamianę tam gdzie to możliwe transportu na rowery;
- wprowadzenie dnia bez samochodu na terenie każdej gminy, powiatu i naszego województwa;
- wprowadzenie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych;
- dofinansowanie wymiany pieców „kopciuchów” na inne źródła ekologicznej energii;
- wprowadzenie kompostowników miejskich;
- zorganizowanie wojewódzkiego konkursu „klimatycznego”, by propagować edukację o zagrożeniach klimatycznych i sposobach ratowania Ziemi;
- zwiększenie edukacji ekologicznej w szkołach;
- utworzenie parku narodowego w województwie warmińsko-mazurskim;
- przygotowanie cyklu akcji informacyjnych przez władze gmin, powiatów i województwa o tym co każdy mieszkaniec może zrobić dla ochrony planety;
- zwiększenie liczby pojemników na odpady na terenach wiejskich i miejskich;
- oczyszczanie jezior;
- popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach;
- przyjęcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały antysmogowej;
- kontynowanie pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK