Kontakt

Rozwój regionu

Inicjatywy i wsparcie ze środków norweskich

Fot. stockvault.net

Środki na wsparcie inicjatyw przeciwdziałających bezrobociu wśród młodych w ramach środków norweskiego mechanizmu finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło konkurs w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie osób młodych poprzez: innowacje i poszukiwania rozwiązań, transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk wśród instytucji oraz analizy i badania.

Inicjatywa finansowana jest ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Fundusz na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży umożliwia realizację projektów dla państw, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Polska jest jednym z 15 państw-beneficjentów uprawnionych
do realizacji projektów z Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Łączna kwota alokowana
w konkursie wynosi 60,6 mln euro.

Efekty wdrażanych projektów muszą oddziaływać na osoby w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:
• Odbiorców w wieku 25-29 lat,
• Osób długotrwale bezrobotnych,
• Nisko wykwalifikowanych,
• Nieaktywnych zawodowo kobiet opiekujących się dziećmi,
• Ubezwłasnowolnionych osób dorosłych,
• Mniejszości etnicznych,
• Osób ubiegających się o azyl,
• Osób z problemami zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawnych.
Projekty powinny być realizowane przez beneficjentów z co najmniej dwóch krajów. Główny partner projektu musi mieć siedzibę w jednym z państw-beneficjentów. Minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro, a wysokość grantu może maksymalnie wynieść 85 % kosztów. Katalog wnioskodawców jest szeroki i obejmuje podmioty prywatne lub publiczne, komercyjne lub niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmioty prawne.

Termin składania wstępnych koncepcji projektów mija 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 12.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Operatora Funduszu - http://ecorys.pl/eeagrants/
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., + 48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 lub +35 92 491 75 18. Językiem komunikacji jest język angielski.

Aktualnie pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem trwają negocjacje III edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2014-21. Po zakończeniu rozmów i podpisaniu umów międzynarodowych (tzw. Memorandum of Understanding) możliwe będzie również uruchomienie naborów w programach finansowanych z funduszy norweskich i EOG, którymi zarządzać będzie strona polska.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK