Kontakt

Rozwój regionu

Kolejne umowy na drogę wojewódzką 538

Ilustracja do tekstu

W poniedziałek, 5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostaną podpisane kolejne umowy na dofinasowanie przez samorządy lokalne zadań w ramach „Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538”.

„Program naprawczy drogi wojewódzkiej 538” został opracowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Ma on na celu wyeliminowanie największych mankamentów i najbardziej niebezpiecznych miejsc drogi.

Droga ta nie jest objęta dofinasowaniem środkami unijnymi, dlatego powodzenie Programu uzależnione jest od współpracy z władzami lokalnych samorządów.

Dotychczas podpisano 7 umów. Tym razem marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisze z wójtem gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomaszem Waruszewskim oraz starostą działdowskim Marianem Janickim kolejnych 5.

Podpisanie umów rozpocznie się o godz. 10.00 w sali 325.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK