Kontakt

Rozwój regionu

Współpraca z Sojuszem Pacyfiku

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Seminarium „Sojusz Pacyfiku – gospodarcze wyzwanie dla Polski” skierowane jest do do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych eksportem i inwestycjami. 

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia związane z możliwościami biznesowymi polskich przedsiębiorstw w krajach Sojuszu Pacyfiku (Meksyk, Kolumbia, Peru, Chile).

Współpraca z Sojuszem Pacyfiku jest jednym z priorytetów Rządu RP wobec Ameryki Łacińskiej, a połowa obrotów handlowych Polski z regionem przypada właśnie na państwa Sojuszu.

Od 2015 r. Polska posiada status obserwatora w ww. ugrupowaniu, deklarując współpracę w takich obszarach jak: internacjonalizacja małych średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjność. Krajowa Izba Gospodarcza od lat promuje możliwości biznesowe na rynkach Ameryki Łacińskiej, wierzymy, że rzetelna informacja i promocja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju bilateralnej współpracy gospodarczej.

Seminarium skierowane jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych eksportem i inwestycjami w krajach Sojuszu Pacyfiku.

Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4, sala 30-31 (parter) od godz. 10:00 (rejestracja od 09:30)

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK