Kontakt

Rozwój regionu

Wspólne działania dla rozwoju południowego Bałtyku

Forum w Szczecinie

Delegacja sejmiku województwa warmińsko-Mazurskiego uczestniczyła w XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, który odbyło się 29-30 maja 2017 roku w Szczecinie. 

Tematem przewodnim dwudniowych obrad były „Europejskie szlaki kulturowe w Regionie Południowego Bałtyku – rozwój, tworzenie oraz promocja w Europie i na świecie oraz aktywizacja przedsiębiorczości młodych”.

W jubileuszowym XV Forum udział wzięło dziewięć parlamentów regionalnych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które działają na rzecz Morza Bałtyckiego. Podstawowym celem Forum Parlamentów Południowego Bałtyku jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku. Należy podkreślić, że Forum wykorzystuje zasady europejskiej polityki regionalnej w sektorach objętych wspólnym zainteresowaniem partnerów Forum. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę regionalną, z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic.

Konsekwencją każdego Forum jest wypracowanie rezolucji, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej. Adresatami rezolucji Forum są m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada Europejska. Każde główne Forum poprzedzone jest spotkaniami ekspertów, w oparciu o które formułowane są wspólne wytyczne dotyczące przyszłości Morza Bałtyckiego.

Podczas XV Forum zorganizowane zostały również warsztaty młodzieżowe. Młodzi ludzie, włączyli się w prace Forum poprzez wypracowanie swoich propozycji do rezolucji, a także przykładów ciekawych rozwiązań nt. europejskich szlaków kulturowych i przedsiębiorczości młodzieży.

Przewodnictwo nad kolejnym XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, które odbędzie się w 2018 roku, przejęło województwo warmińsko-mazurskie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK