Kontakt

Rozwój regionu

Miliony na transport miejski

Elbląg

Rozwój i promowanie niskoemisyjnego transportu miejskiego są celem ogłoszonego właśnie przez zarząd województwa konkursu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę lub przebudowę infrastruktury transportu publicznego, zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru, wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem oraz działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Środki – 79,5 mln zł - pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne związki i stowarzyszenia.

Szczegóły na www.rpo.warmia.mazury.pl 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK