Kontakt

Rozwój regionu

Miliony na infrastrukturę badawczą

Ilustracja do tekstu

Ponad 166 mln zł przeznaczył Zarząd województwa na wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych.

W ramach ogłoszonego właśnie konkursu (Oś 1, Działanie 1.1) wspierane będą projekty inwestycyjne obejmujące tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i odpowiadającej potrzebom gospodarki.

O dofinansowanie mogą się ubiegać uczelnie i jednostki naukowe, a wnioski można składać od 30 czerwca do 31 sierpnia.

Szczegóły na www.rpo.warmia.mazury.pl 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK