Kontakt

Rozwój regionu

300 mln zł dla przedsiębiorstw

Spotkanie w Olsztynie

Samorząd województwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w poniedziałek 29 maja podpisali jedną z największych umów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa opiewa na blisko 300 mln zł.

Te środki w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych trafią do mikro, małych i średnich firm.

- To upragniony finał, ponieważ nie jest łatwo jest sprostać nowym przepisom – mówił przy podpisaniu umowy marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Z jednej strony środki z tej umowy będą alternatywą dla pomocy możliwej do uzyskania w konkursach, a z drugiej są one wyczekiwane przez przedsiębiorców, co wykazały badania ewaluacyjne. Nam, jako zarządowi województwa, pomaga to w wyścigu województw w skutecznym zagospodarowaniu funduszy z regionalnych programów operacyjnych.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej i proinnowacyjnej. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do tych firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego ze źródeł komercyjnych.

Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to, że po ich wykorzystaniu odbiorca musi zwrócić otrzymane wsparcie. Dzięki temu środki trafiają z powrotem do puli i mogą stanowić wsparcie kolejnych odbiorców, a co za tym idzie możliwe jest wygenerowanie większej ilości inwestycji.

- Niezwłocznie przystąpimy do przetargów na wybór pośredników do sprawnego wykorzystania tych środków – mówił Przemysław Cieszyński z zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Ważne, że te środki trafią do rodzimych przedsiębiorców. Ale istotny jest także aspekt innowacyjny, bo będą oni musieli opracować takie sposoby działania, aby uzyskane poręczenia skutecznie wykorzystać i zwrócić. Zyskuje cała gospodarka, a nasze podmioty zyskują nowe kompetencje na rynkach międzynarodowych.

Na instrumenty finansowe przeznaczono łącznie prawie 300 mln zł, w tym 254 mln zł ze środków unijnych oraz blisko 45 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

BGK w imieniu zarządu województwa będzie pełnił funkcję menadżera funduszu funduszy, a to znaczy, że będzie zarządzał środkami finansowymi przeznaczonymi dla regionalnych przedsiębiorstw. Podpisanie tej umowy umożliwi rozpoczęcie procesu wyboru profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK