Kontakt

Rozwój regionu

Dotacje dla firm na wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej

Logotyp PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Łączna pula dotacji wynosi 195 mln zł, z czego 1/3 przeznaczono na inwestycje podmiotów realizujących swoje projekty biznesowe w średnich miastach makroregionu. 

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające od 5 do 250 pracowników, z minimalnym przychodem w wysokości 600 tys. zł rocznie, zrzeszone w powiązaniach kooperacyjnych. Do zdobycia są dotacje o wartości 1-7 mln zł (wymagany wkład własny 30-55%).

Wsparciu podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy ze średnich miast o szczególnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. W województwie warmińsko-mazurskim są to: Bartoszyce, Kętrzyn, Braniewo, Szczytno, Giżycko, Olecko, Pisz, Ełk, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Działdowo i Elbląg.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z jego regulaminem i kryteriami oceny wniosków.

Szczegółowe informacje o naborze: http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-2/

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP: http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38891/Zal_1_RK_Kryteria_1.3.1_POPW_31.01.2017.pdf


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK