Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Prestiżowa nagroda dla samorządu województwa

Statuetki Konkurs Spotów Reklamowych. Fot Krzysztof Wesołowski

Obraz „Matka kijek i szmatka" zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage w ramach 11. KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE", w kategorii do 3 minut.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Ideą inicjatywy była wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich.

W tegorocznej edycji konkursu oceniano filmy oraz spoty w dwóch kategoriach: film informacyjno-promocyjny lub reklamowy o tematyce ściśle związanej z Funduszami Europejskimi oraz film informacyjno-promocyjny lub reklamowy w tym tzw. wizerunkowy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na cele związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19.

Obraz, który powstał w wyniku współpracy samorządu województwa ze Studiem Filmowym DogFilm, zdominował rywalizację kilkudziesięciu filmów nadesłanych z całej Polski.

Jury konkursu było jednogłośne i to właśnie film promujący pozytywny wpływ funduszy z RPO WiM 2014-2020 na życie mieszkanki regionu Luizy uznało za najlepszy, prezentujący najwyższą jakość i wiarygodność, jednocześnie obrazujący temat Funduszy Europejskich w bardzo jasny i czytelny sposób.

- To wielka wartość i radość, że fundusze unijne zmieniają nasz region w makroskali, a także z perspektywy indywidualnych historii ludzkich - mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. - Cieszymy się też, że potrafimy o tym opowiadać w sposób przystępny, ale i atrakcyjny. W codziennej pracy staramy się, by efekty naszych działań niosły jak najwięcej wartości dla regionu, ale też budowały pozytywny i spójny wizerunek całego województwa.

Uroczysta gala w trybie online odbędzie się o 21 listopada 2020 roku o godz. 17.00. Relacja z wydarzenia na stronie internetowej: https://camerimage.pl/timetable/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK