Kontakt

Rozwój regionu

Urząd bliżej obywatela - cyfrowa dostępność

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa zatwierdził listę podmiotów, które dostaną dofinansowanie w ramach działania „cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego  oraz wysoka jakość e-usług”.

Wartość projektów w tym konkursie wynosi ponad 80 mln zł.

- Celem tego konkursu nie była informatyzacja urzędów, lecz umożliwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw bez konieczności wychodzenia z domu – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Na takie działania mieliśmy do podziału ponad 54 mln euro i wyczerpaliśmy tę pulę. Te środki w znaczący sposób ułatwiły życie mieszkańcom Warmii i Mazur, co okazało się szczególnie przydatne w czasach obostrzeń sanitarnych i izolacji społecznej.

Wysokość jakości e-usług publicznych mierzy się w pięciostopniowej skali:
- 1 – urząd ma stronę www,
- 2 – na stronie jest dokument, który można pobrać bez konieczności wizyty w urzędzie,
- 3 – na stronie można wypełnić stosowny dokument,
- 4 – na stronie można dokonać opłaty, np. za znaczek czy wpis do ewidencji,
- 5 – na stronie dokonujemy personalizacji.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dofinansowano projekty spełniające co najmniej trzeci stopień dojrzałości informatycznej.

Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w piątym, ostatnim już konkursie na e-zdrowie. Ogólnie na tego rodzaju usługi zdrowotne w RPO WiM 2014-2020 było do podziału ponad 20 mln euro.

LISTA PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK