Kontakt

Rozwój regionu

Sejmik Warmii i Mazur w obronie polskiej samorządności

Sejmik województwa

Sejmik województwa przyjął dziś „Kartę Samorządności”. Dokument między innymi uznaje reformę samorządową za jedną z najbardziej udanych w Polsce, a proponowane zmiany prawne bez konsultacji ze stroną samorządową za ryzyko podważenia ustroju państwa.

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa radni zagłosowali za przyjęciem „Karty Samorządności” (22 radnych poparło stanowisko, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosowania).

Dokument jest wynikiem spotkania korporacji samorządowych, które stworzyły kartę 16 marca 2017 roku podczas Forum Samorządowego w Warszawie. Zawiera 17 zasad konstytucyjnych funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce.

Twórcy dokumentu zaapelowali o przyjmowanie „Karty Samorządności” podczas sesji rad gminnych, powiatowych i wojewódzkich w całym kraju na znak poparcia postulatów i w geście obrony polskiej samorządności.

TREŚĆ STANOWISKA


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK