Kontakt

Rozwój regionu

Wyjątkowa sesja w wyjątkowych okolicznościach

Sesja sejmiku województwa

Pierwszy raz w historii pracy sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego sesja odbyła się bez publiczności i bez mediów. W obradach wzięło udział 24 radnych – zapadły decyzje niezbędne, by prowadzić skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Na początku spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin przedstawił radnym epidemiczną sytuację w regionie i w poszczególnych powiatach, a także aktywność samorządu województwa w minimalizowaniu zagrożeń zdrowotnych i gospodarczych.

– Już przed pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem w Polsce zwrócilismy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, by przybliżyć informacje na temat zagrożeniamówi marszałek Brzezin. – Od tej pory stale monitorujemy sytuację, blisko współpracujemy ze służbami wojewody i szpitalami. Analiza szpitalnych potrzeb, a także zdecydowane działania zarządu województwa pozwoliły wygospodarować na wsparcie służby zdrowia w regionie 75 mln zł.                                                                                                                                     

Przewodniczący zarządu przedstawił także sytuację kadrową w urzędzie marszałkowskim. Na 1038 zatrudnionych, 40-50 proc. pracuje zdalnie, sprawuje opiekę nad dziećmi, przebywa na zwolnieniach zdrowotnych i korzysta z innych form absencji. Mimo tego, dzięki sprawnej koordynacji działań, praca administracyjna jest wykonywana na bieżąco. Równolegle trwają również przygotowania do ewentualnego zaostrzenia kryzysu – tworzone są specjalne zespoły zadaniowe łącznie 200 osób, które w sytuacji awaryjnej pozostają do dyspozycji dyrektorów departamentów.

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wszystkich 30 podległych samorządowi województwa instytucjach – żadna z nich nie pracuje, a więc także nie zarabia. Ponadto, uziemiona została dzialność Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, a transport publiczny nie bilansuje się. Organizowane przez samorząd wydarzenia sportowe, kulturalne, czy biznesowe, zostały odwołane, a zarząd województwa szuka oszczędności w każdym wymiarze

- We wtorek 30 marca zarząd województwa rozdysponował rezerwę kryzysową w wysokości 2 mln zł na środki ochronne i pilne inwestycje wojewódzkich placówek zdrowiamówi marszałek Brzezin. – Dziś sejmik jednomyślnie przyjął uchwałę oddającą do dyspozycji dodatkowe 5 mln na realizację nagłych potrzeb szpitali.

Marszałek zapowiedział także jeden wspólny projekt dla wszystkich szpitali wojewódzkich, który pozwoli na szybką realizacje potrzeb i niezbędną reorgnizację, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z pandemią. W imieniu radnych i samorządu województwa złożył także podziękowania wszystkim pracownikom służby zdrowia za codzienną pracę, ofiarność i odwagę na froncie walki o życie i zdrowie mieszkańców Warmii i Mazur.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK