Kontakt

Rozwój regionu

Dla mikro i małych przedsiębiorców

Logotyp PARP

Spotkanie informacyjne związane z naborem w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) odbędzie się 24 maja 2017 w Olsztynie.

Wsparcie finansowe można pozyskać na przygotowanie do wejścia na nowe rynki zagraniczne; na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego który pozwoli rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach.

Przewidziane jest również dofinansowanie na zakup licencji na oprogramowanie, które przygotuje firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego, a także udziału w misjach i targach gospodarczych. Wsparcie wynosi do 550 tys. zł.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie w Olsztynie odbędzie się hotelu Villa Palas (ul. Żołnierska 4).

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK