Kontakt

Rozwój regionu

Marszałkowie będą debatować w Olsztynie

Przejęcie przewodnictwa w Konwencie Marszałków

Województwo warmińsko-mazurskie po ośmiu latach przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze posiedzenie w regionie odbędzie się 12 lipca w hotelu Przystań Hotel&Spa w Olsztynie (ul. Żeglarska 4).

W posiedzeniu wezmą udział marszałkowie i wicemarszałkowie wszystkich województw. Swój udział zapowiedzieli także m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki oraz zastępca prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

13 lipca uczestnicy Konwentu wezmą udział w „Apelu Grunwaldzkim” na wzgórzu pomnikowym i w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 

9.00-9.30 - Rejestracja uczestników Konwentu Marszałków RP;
9.30-9.45 - Otwarcie posiedzenia Konwentu Marszałków RP - Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

I blok tematyczny
9.45-10.15 - Innowacyjne rozwiązania w turystyce – nowe technologie jako szanse i wyzwania stojące przed promocją turystyczną regionów - dr hab. Magdalena Kachniewska, Prof. SGH w Warszawie;
10.15-10.30 - Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim jako przykład dobrej praktyki na rzecz partnerstwa i rozwoju małych miast - Marcin Galibarczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
10.30-10.45 - Możliwości wykorzystania technologii blockchain; 
w turystyce - Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
10.45-11.00 - Dyskusja;
11.00-11.15 - Przerwa kawowa;

II blok tematyczny
11.15-12.15 - Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027; 
- aktualna sytuacja w negocjacjach. Koncepcja prowadzenia prac w kraju - Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju;
12.15-13.00 - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa; 
i Rybactwa 2030 - Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
13.00-13.30 - Aktualna sytuacja oraz stan wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - Tomasz Nowakowski - Z-ca Prezesa AriMR;
13.30-13.45 - Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego; 
i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich - Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
13.45-14.00 - Dyskusja;

III blok tematyczny
15.00-15.20 - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej; 
i komunalnej szansą na oszczędności wydatków samorządowych i szybką realizację inwestycji - Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu ECOLOGIQ;
15.20-15.35 - Ekonomia społeczna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; 
15.35-16.00 - Przyjęcie stanowisk;
16.00-16.30 – Dyskusja.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK