Kontakt

Rozwój regionu

W gminie Zalewo poprawi się stan dróg

Ilustracja do tekstu

W piątek 28 kwietnia o godz. 8.30 marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę na przebudowę drogi gminnej Huta Wielka – Duba. Całkowity koszt operacji wynosi około 224 tys. zł, a wnioskowana kwota pomocy – blisko 140 tys. zł. Zapraszamy do sali 325 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Gmina Zalewo za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach pierwszego naboru dotyczącego budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK