Kontakt

Rozwój regionu

Kultura, energetyka, rewitalizacja – kolejne umowy z RPO

Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim

Dziesięć kolejnych umów o łącznej wartości blisko 35 mln zł zostało podpisanych w siedzibie Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz. 

Działania, jakie zostaną zrealizowane dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dotyczą rewitalizacji obszarów miejskich, infrastruktury i instytucji kultury oraz efektywności energetycznej.

Jest to osiem umów z Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, jedna umowa z Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych oraz jedna z Osi 6 Kultura i dziedzictwo , Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury

Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji to trzy zadania, m.in. budowa placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumptracku - Górka Jasia, kontynuacja rewaloryzacji nawierzchni - Park Podzamcze oraz budowa ciągu pieszego dla osób z niepełnosprawnościami - Planty Miejskie.

W stolicy regionu zostanie również zmodernizowana sala pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena przy ul. Zamkowej i Okopowej (m.in. prace remontowo-budowlane, instalacja monitoringu, stworzenie galerii, zakup systemu ekranowego do projekcji filmowych, systemu audio oraz oświetlenia).

Z kolei w Ostródzie zostanie zmodernizowany budynek basenu (przywrócenie funkcji rekreacyjnych nieczynnemu obiektowi basenowemu, adaptacja pomieszczenia na salę szkoleniową, stworzenie punktu wymiany książek, miejsce do prezentowania i konsultowania zamierzeń miejskich z możliwością składania opinii na ich temat).

Przedmiotem projektu w Biskupcu jest natomiast odnowa przestrzeni publicznej terenów zielonych parku miejskiego poprzez wykonanie rewitalizacji infrastruktury sportowej oraz stworzenie terenów rekreacyjnych (remont płyty głównej istniejącego boiska, wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej wokół boiska, montaż piłko chwytów o wysokości 6m, od strony północno-zachodnie trybunę zadaszoną, od strony południowo wschodniej - trybunę stałą ziemną przeznaczoną dla kibiców gości czy ścieżki piesze o nawierzchni półprzepuszczalnej

W gminie Ryn zostanie rozbudowany budynek po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. W sali będą odbywały się imprezy kulturalne, budujące tożsamość regionalną, integrujące mieszkańców oraz przyciągające turystów, będą przygotowywane i realizowane cyklicznie – Festiwal kultury Średniowiecza „MASURIA” oraz wydarzenia związane z produktem turystycznym jakim jest Sieć Miast Cittaslow. Dodatkowo będzie znajdował się Punkt Informacji Turystycznej oraz pomieszczenie, w którym prezentowane będą zbiory muzealne i regionalne związane z Warmią i Mazurami. 

Lidzbark Warmiński stawia na kompleksową poprawę efektywności energetycznej dwóch budynków mieszkalnych, które obejmują docieplenie ścian i stropów budynków, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie oświetlenia LED (zewnętrznego i wewnętrznego) czy montaż paneli fotowoltaicznych.

Inwestycja w Pasłęku (trzy etapy) związana jest z pracami konserwatorskimi w obrębie murów obronnych tego miasta oraz zagospodarowaniem pobliskiego terenu.

SZCZEGÓŁOWA LISTA INWESTYCJI 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK