Kontakt

Rozwój regionu

Regionalne spotkania z europejskimi funduszami

Spotkanie w Olsztynie

W Nowym Mieście Lubawskim oraz w Olsztynie odbyły się kolejne spotkania poświęcone funduszom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiono możliwości dofinansowania przedsiębiorstw ze środków RPO WiM 2014–2020, systemem WA-MA FUR – refundacjami szkoleń dla właścicieli firm i ich pracowników czy pożyczkami z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla MŚP – instrument wspierający rozwój firm.

Z kolei podczas spotkania w Olsztynie przedstawione zostały tematy związane z funduszami wspierającymi powrót lub wejście na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi czy na profilaktykę raka szyjki macicy. Uczestnicy dowiedzieli się również o sposobie pozyskiwania środków na aktywne i zdrowe starzenie się.

Podczas obydwu wydarzeń do dyspozycji uczestników byli przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, udzielający informacji na temat Funduszy Europejskich (krajowych i regionalnych).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK