Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Oferta Fundacji Mejksens z siedzibą w Bartągu

Dotyczy Oferty Fundacji Mejksens z siedzibą w Bartągu na realizację zadania publicznego pn. „Bliżej siebie, taneczna integracja”.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21 maja 2024 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Mejksens z siedzibą w Bartągu pn. „Bliżej siebie, taneczna integracja”.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 8 550,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Oferta


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK