Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

Konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.

16 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert obejmował realizację następujących zadań z pomocy społecznej:
1) Cel: Wzrost jakości życia osób starszych.
2) Cel: Wzmocnienie aktywności oraz samodzielności osób i rodzin.

Szczegółowe wyniki
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK