Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Finansowe wsparcie na cztery zadania

Zarząd województwa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkursy ofert związane z zakresem zadań:

1. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
2. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości
4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński) lub 89 512 58 76 (Sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

Do pobrania:
Uchwała Nr 3/9/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 17 stycznia 2023 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK