Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Rozwój sektora pozarządowego - rozstrzygnięcie konkursu

90 tys. zł przeznaczył samorząd województwa w otwartym konkursie ofert z zakresu rozwoju sektora pozarządowego w regionie - I termin.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łącznie wpłynęło 13 ofert - wszystkie z nich spełniły wymogi formalne.

DO POBRANIA:
- Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
- Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych
- Wykaz ofert wybranych do realizacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK