Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku - nabór zgłoszeń

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań:

1) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”
2) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
3) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
5) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) realizacja zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 i poszczególne departamenty merytoryczne (kontakty na platformie witkac.pl) oraz Mariusz Katarzyński – informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl. – tel. 89 512 58 75.

Do pobrania:
- Uchwała Nr 7/80/21/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 9 lutego 2021 r
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 7/80/21/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 9 lutego 2021 r.
- Pliki do pobrania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK