Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 15 marca 2024 roku

15 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WM.

Podczas spotkania omówiono sprawę dotyczącą zamknięcia w Elblągu odlewni General Electric (GE) Power, która wpłynęła do WRDS WM za pośrednictwem Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzją Prezydium WRDS WM zostaną skierowane pisma do: Zarządu General Electric, Ministra Obrony Narodowej oraz Prezydenta Miasta Elbląg z prośbą o włączenie się do rozmów i negocjacji mających na celu podjęcie działań pozwalających na utrzymaniu działalności, wykorzystanie potencjału zakładów metalurgicznych z uwzględnieniem ich możliwości produkcyjnych w tym zgodnych z celami strategicznymi oraz powstrzymanie odpływu wykwalifikowanych specjalistów z regionu.

Następnie omówiono projekt stanowiska popierającego protesty rolnicze. Ustalono, że zostanie on uzupełniony o wnioski z dyskusji Prezydium WRDS WM i przekazany do akceptacji drogą elektroniczną.

W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDS  WM przedstawiła ustalenia z wyjazdu w dniu 21 lutego 2024 r. do Okartowa i Pisza w sprawie dotyczącej sytuacji w Mazurskiej Służbie Ratowniczej.

Ponadto Prezydium WRDS WM zapoznało się z założeniami projektu strategicznego „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”.

W punkcie „Sprawy różne” odbyła się dyskusja na temat   działań promocyjnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ustalono, że zostaną przekazane pisma do samorządów lokalnych oraz do szpitali w województwie zachęcające do współpracy na rzecz podnoszenia poziomu dialogu społecznego w tematach społeczno-gospodarczych – w tym funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Z dniem 23 lutego 2024 r. rozpoczęło się przewodniczenie WRDS WM strony pracodawców. Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK