Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS WM – 15 marca 2024 roku

15 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie omówił temat: „Bezrobocie i sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia cudzoziemców”.

W dalszej części Przewodnicząca Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDS  WM przedstawiła wnioski z wyjazdu w dniu 21 lutego 2024 r. do Okartowa i Pisza w sprawie dotyczącej sytuacji w Mazurskiej Służbie Ratowniczej.

W punkcie „Sprawy różne” Przewodniczący WRDS WSM przekazał zagadnienia podjęte przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK