Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS WM – 6 grudnia 2023 roku

6 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania dr hab. n. hum. Anita Frankowiak omówiła prezentację na temat: „Psychologia budowania potencjału zawodowego i osobistego”.

W dalszej części dyskutowano na temat planu i harmonogramu prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Na koniec projekt budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok omówiła skarbnik województwa warmińsko-mazurskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK