Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 6 grudnia 2023 roku

6 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WM.

Podczas spotkania omówiono sprawę dotyczącą opłat za korzystanie przez Mazurską Służbę Ratowniczą w Okartowie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

W toku dyskusji ustalono, że zostaną przygotowane wystąpienia do służb marszałka województwa oraz wojewody warmińsko-mazurskiego z prośbą o przygotowanie opinii zawierającej ocenę funkcjonowania i znaczenia MSR w Okartowie oraz wpływu działalności stowarzyszenia na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w województwie warmińsko-mazurskim.

W dalszej części dyskutowano na temat planu i harmonogramu prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok.

22 lutego 2024 roku upływa kadencja strony związkowej w przewodniczeniu Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z dniem 23 lutego 2024 roku przewodniczącym WRDS WM będzie przedstawiciel strony pracodawców.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK