Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS – 14 grudnia 2022

14 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie plenarne, podczas którego Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie omówił temat  „Robotyzacja i algorytmizacja w procesach pracy”.

Następnie zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie zaprezentował temat „Praca zdalna na stałe? Planowane zmiany przepisów dotyczących pracy zdalnej”.

W dalszej części spotkania „Sytuację na regionalnym rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim” omówiła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Na koniec projekt budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok omówiła skarbnik województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK