Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Skład Rady oraz Prezydium WRDS - 2022-2023

Przewodniczący WRDS WM:

Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski (kadencja: od 23 lutego 2022 roku do 22 lutego 2023 roku)


Prezydium WRDS WM tworzą
:

 • Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski
 • Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
 • Jarosław Szunejko – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Józef Dziki – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
 • Sławomir Koniuszy – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
 • Jan Zdziarstek – kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club
 • Adam Przybysz – prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 • Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 • Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP

SKŁAD OSOBOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (stan na dzień 25.06.2021 r.):

STRONA RZĄDOWA:

 • Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski
 • Małgorzata Łowcewicz – Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 • Jerzy Dostatni – pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw Dialogu Społecznego


STRONA SAMORZĄDOWA:

 • Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
 • Janusz Sypiański – przedstawiciel Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • Jan Harhaj – starosta lidzbarski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego


STRONA PRACOWNIKÓW:

 • Jarosław Szunejko – przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Irena Żychowicz – przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji z siedzibą w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ
 • Krzysztof Rogowski – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Chemik” przy Michelin Polska S.A. w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ
 • Janusz Koziński – prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie, przedstawiciel OPZZ.
 • Sławomir Koniuszy – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Elżbieta Butkiewicz – wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Marek Szulc – wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Piotr Szejn – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Józef Dziki – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
 • Grzegorz Adamowicz – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu
 • Tadeusz Fatkowski – przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ełku
 • Henryk Zinkiewicz – przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

STRONA PRACODAWCÓW:

 • Jan Zdziarstek – kanclerz Olsztyńskiej Loży Business Centre Club
 • Jacek Celmer – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
 • Rafał Andrzejewski – przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club
 • Rafał Laskowski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 • Dariusz Nieścior – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 • Karolina Raźniewska – przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Lewiatan
 • Adam Przybysz - przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 • Kazimierz Samokar – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 • Jan Mackiewicz – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 • Andrzej Ryński – przedstawiciel Pracodawców RP
 • Katarzyna Kulas – przedstawicielka Pracodawców RP
 • Roman Smoliński – przedstawiciel Pracodawców RP

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK