Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium – 28 stycznia 2021

28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Podczas pierwszego posiedzenia w 2021 r. Prezydium WRDS WM omówiony został terminarz spotkań WRDS WM w 2021 r. oraz program i harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku. Uczestnicy dyskutowali również o aktualizacji składów osobowych stałych zespołów roboczych WRDS WM.

W dalszej części marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przedstawił Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego perspektywę unijną na lata 2021-2027, gdzie nasze województwa według prognoz otrzyma ok. 30% mniej środków finansowych niż w perspektywie 2014-2020.

WRDS WM podjęła decyzję o wsparciu samorządu województwa w działaniach na rzecz uzyskania jak najkorzystniejszych dla rozwoju naszego regionu warunków wykorzystania środków UE oraz wysokości tych funduszy.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK