Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 3 czerwca 2020

3 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Prezydium WRDS WM dyskutowało na temat funkcjonowania w praktyce oraz zgłoszenia ewentualnych uwag do rozwiązań zawartych w tzw. Tarczach Antykryzysowych w świetle sytuacji pracodawców i pracowników z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto odbyła się dyskusja na temat sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono również projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego WRDS WM w dniu 3 czerwca 2020 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK